top of page
støttemur/forstøtningsmur

Trenger du støttemur eller forstøtningsmur? La vår kompetanse komme til nytte. Vi har satt opp utallige støtte- og forstøtningsmurer, og vet hva som skal til for å lage en mur som holder sin form og plassering . Her settes krav til underlag, fyllmasse og utforming. Bruk vår erfaring til å sette opp en mur som i tillegg til å være funksjonell også er fin å se på.   

Kontakt oss om du ønsker mer informasjon eller pristilbud!

bottom of page